Arkiv logo

Som logo for Femø Lokalhistoriske Arkiv er valgt en tegning af den guldbrakteat, der i 1906 blev fundet af en fisker på lavt vand på vestsiden af Femø omkring 60 meter fra kysten. Fiskeren var ude for at stange ål, da han så noget guld glimte på havbunden. Han brugte sit ålejern til at fiske brakteaten op, så den er lidt beskadiget og mangler øsken til ophæng.Brakteaten, der er en form for amulet, er dateret til 450-540 efter Kr. Perioden der betegnes ældre germansk jernalder. Det der gør brakteaten rigtig interessant er runeindskriften. De urnordiske runer er tydet til: Jeg Fakaz malede ( skrev runerne). Brakteaten kan ses på Nationalmuseet.

Guld brakteat fra Femø