Sygeplejerske Hedvig Jensen

Hedvig Jensen var født på Femø 1. januar 1900. I 1921 blev hun på opfordring fra Femø Sygeforening uddannet til sygeplejerske hos oversygeplejersken på Maribo Sygehus. En uddannelse der blev klaret på 3 måneder. Hedvig virkede som en meget afholdt hjemmesygeplejerske indtil 1953, hvor hun på grund af uoverensstemmelse med den daværende læge forlod Femø.

Arkivet opbevarer Hedvigs dagbog, hvor alle sygebesøg er indført ligesom assistance og efterfølgende pleje af barselskvinder også er noteret. Efter en fødsel flyttede Hedvig nærmest ind hos familien og opholdet sig i husstanden i op til tre uger, hvor hun forestod madlavning, rengøring og pleje af moder og barn.