Frugtavl på Femø

Øerne i Smålandshavet har flere hundrede års tradition for frugtavl. Pæreskuder begyndte for mere end 100 år siden at sejle æbler og pærer til Børskanalen i København for at afsætte deres frugt.

Langpæretræ ved Æblestien Femø

Langpæretræ ved æblestien Lille Strandgård. På Femø er der stadig 6 træer af denne gamle pæresort.

Der er stadig æbletræer på Femø af den gamle sort Femø Reinette. Sorten er beskrevet i A. Pedersens bog Danmarks Frugtsorter og omtales også som Vallø Reinet eller Kieler Reinette. A. Pedersen omtaler, at et i 1940 ca. 75årigt træ er ældre end kendte træer af Vallø Reinet, så Femø sorten antages som det ældste.

 

Femø Reinet
Femø Reinet