Indlevering af materiale

Smid aldrig gamle fotografier og papirer ud, når du rydder op.                          Aflever dem til lokalarkivet og lad os sortere. Måske er det lige den brik, som vi mangler til den korrekte dækning af lokalhistorien. Man tror måske ikke, at det er noget. Det er bare en gammel regning, protokol eller foto, men alt er et bidrag til bevaring af vores lokale historie.                                                            Generationer kommer og går, og deres efterladenskaber er meget vigtige i dag for at forstå fortiden. Det bedste er selvfølgelig materiale med en datering eller navn, men vi har erfaring med at finde frem til oplysninger. Der kan være mange forskellige forhold der kan bruges, f.eks. bygningsændringer. Vi kan komme ud for, at materiale må kasseres. Alle oplysninger af belastende karakter bliver ikke registreret, og man kan forlange en ventetid før materialet må bruges. Hvis det viser sig, at det indkomne materiale tilhører et andet arkivområde, så sørger vi for viderelevering. Vi afhenter også gerne i vores dækningsområde